لطفا محل مراجعه حضوری را در روی نقشه مشخص نمایید.

مدارک برای آپلود باید بصورت عکس و حداکثر5 مگابایت باشد

در صورتی که رزومه خود را بارگزاری نمایید، سوابق شما در بخش پروفایل در اپلیکیشن کاربران نمایش داده خواهد شد.

کاربر گرامی، فشار دادن دکمه ثبت نام به منزله مطالعه و قبول قوانین و مقررات عدلینو (Adlino.App) میباشد.

مشاور محترم، لطفا پس از دریافت قرارداد و چاپ در دو نسخه آن را مطالعه و پس از امضا و مهر آن را به آدرس شرکت ارسال نمایید.